|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Een Schare Engelen - Verchiel

Verchiel: de Engel van de Leeuw.

Voor moed, leiderschap en loyaliteit.

Deze kaart is voor degenen die moedig en loyaal zijn en over leiderskwaliteiten beschikken, maar Verchiel wijst erop dat deze eigenschappen vaak gepaard gaan met krachtige emoties en hartstochten. U bent trots, ambitieus en zit vol liefde voor uw medemens.

U inspireert anderen, met name jongeren, die u wellicht in situaties doen belanden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Als u in zo'n situatie zit, neem dat de tijd om Verchiel te vragen u bij te staan en te helpen beslissen hoe, wanneer en met wie u actie dient te ondernemen.

De keerzijde van deze eigenschappen is dat u soms te koppig kunt zijn en niet voldoende nadenkt over de gevolgen van uw handelingen. Misschien geeft u uw hart te gemakkelijk weg of spant u zich te veel in.

Beide zwakke punten komen voort uit de constante behoefte aan de goedkeuring van anderen, veroorzaakt door uw innerlijke onzekerheid.

Verchiel kan helpen uzelf te accepteren zodat u meer vertrouwen krijgt in uw eigen oordeel, terwijl u blijft luisteren naar anderen en hun mening waardeert.

Kristallen die u kunnen helpen zijn gele topaas (voor zelfvertrouwen en genieten van creativiteit) en citrien (voor bewustwording van uw Hogere Zelf). Verchiel adviseert macht met mededogen en moed met overtuigingskracht te temperen.

Het Sterrenvuur van Pistis Sophia
'Een Schare Engelen' bestaat uit vier arcana's van twaalf kaarten. Deze kaart komt uit de tweede arcana: Het Sterrenvuur van Pistis Sophia.

Het tweede arcanum brengt de sterke en zwakke punten die wij hebben in kaart. Zij vormen de blauwdruk van de mens. Pistis Sophia begrijpt uw zwakheden en schenkt liefde, om obstakels in het leven te overwinnen. Haar 11 Engelen van de dierenriem vormen de sleutels tot een persoonlijkheid. De kaarten die u uit dit arcanum trekt, duiden op de karaktereigenschappen die u met de hulp van de engelen kunt aanpakken om meer zelfvoldoening te vinden.

Copyright - Privacybeleid