|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Cerviël - Moed

Cerviël, de engel van kracht, was bij Daniel in de leeuwenkuil. 'Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben.' (Daniel 6:22) Uw leven bevindt zich misschien niet in een leven-of-dood-situatie, zoals dat van Daniel, maar het voelt wel vaak zo.

Er ontstaat een crisis als u niet bereid bent om te veranderen in de richting van natuurlijke groei. Wanneer verandering door oude patronen, gebaseerd op valse conclusies, wordt geremd, en u hebt niet de innerlijke kracht om deze vrijwillig los te laten, dan zal een crisis u te hulp komen.

De hevigheid van een crisis is direct evenredig aan uw obstructie. Weerstand bieden aan de verandering die probeert plaats te vinden, versterkt uw lijden. Wees alert op de kleinste gebeurtenissen in uw leven, en zoek naar diepere betekenissen ervan. U zult verbaasd staan aan hoeveel dingen u in het verleden bent voorbij gegaan. Wat wilt u niet zien? Wat wilt u niet veranderen? Als u problemen onder ogen ziet op het moment dat ze nog klein zijn en de noodzakelijke maatregelen neemt, is een crisis niet meer nodig.

Weerstand tegen veranderingen kan verschillende oorzaken hebben. De angst voor verandering, of de angst dat uw leven uiteen valt, kan maken dat u zich verzet tegen datgene wat u juist wel zou moeten doen om de crisis te vermijden. Uw weerstand kan ook een poging zijn om de frustratie en teleurstelling te voorkomen van iets wat u wilt hebben maar niet kunt krijgen. Of het kan een gevoel van machteloosheid en verlangen zijn dat iemand anders het voor u doet. Al deze variaties zijn gebaseerd op de misvatting dat u degene bent die deze innerlijke transformatie moet bewerkstelligen, terwijl het besef dat u dat niet kunt u met hopeloosheid vervult.

Geef u over. Als u zich tegen verandering blijft verzetten, dan zegt u nee tegen de stroom van het leven. Zeg ja! Laat los en maak ruimte voor de magie! Transformatie is bedoeld om keuzen en gedrag die niet echt bij u horen, aan de kaak te stellen. Vraag Cerviël om u de moed te geven om weg te lopen van wat u niet bent en te zoeken naar wat u wel bent.

Bekijk uw leven door de ogen van liefde en vergeving en evalueer de keuzen die u hebt gemaakt. Kies eenvoudigweg voor verandering en zoek naar het leven dat is gebaseerd op waarheid en liefde zonder schuld en schaamte. Kijk diep in uzelf, waar alle antwoorden liggen om te worden gehoord.

Laat de overtuiging varen dat u een afzonderlijk wezen bent, alleen en in duisternis. Inderdaad bent u met God verbonden in wijsheid en licht. Gun uzelf de liefde en de zorg te voelen, wanneer u luistert naar de innerlijke stem van wijsheid die uw beslissingen begeleid. Voel de aanwezigheid van Cerviël door u open te stellen voor zijn zegen van moed en kracht. Kies de weg die u meer liefde, vrede, eenheid en geloof brengt!

Copyright - Privacybeleid