|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Stamera - Vergeving

Vergeef uzelf om de heling compleet te maken. Het is onmogelijk om terug in de tijd te gaan en het verleden te veranderen, maar u kunt wel uw gevoel erover veranderen. Vergeving heeft een eigen ritme in het proces van heling en release. Wanneer u vergeving forceert, hebt u de les van acceptatie nog niet begrepen. We hebben geleerd onze gevoelens te negeren, maar niet onze beleving van iets onaangenaams. Hoe ver u uw gevoelens ook wegstopt, het blijven uw gevoelens. Ergens komen ze altijd weer naar u terug.

Onaangename gevoelens zijn onze redding, want zij vertellen u dat u moet opletten, en stimuleren u tot handelen! Vaak kunt u door op een vriendelijke toon te zeggen wat u echt voelt, een ervaring transformeren. Wanneer de ander u niet wil begrijpen, dan kunnen uw gevoelens u meedelen het te laten omdat het niet goed is. Dit kan moeilijk zijn als er geen alternatieven voorhanden zijn. Roep Stamera met heel uw hart en vraag om kracht, helder inzicht en moed.

Wanneer het gedrag van een ander u kwetst, dan is dit een boodschap van uw Eeuwige Zelf die weggedrukte gevoelens van schuld, schaamte en zelfverachting laat zien. Hebt u dergelijke gevoelens niet, dan laten de daden van de ander u namelijk onberoerd. De eerste stap is dus om te erkennen hoe u zich werkelijk voelt.

Uw lichaam houdt de gevoelsherinnering aan traumatische gebeurtenissen vast, zoals uw geest de beelden vastlegt. De cellen die deze gevoelens vasthouden zijn een soort dozen. U moet ze openen en voelen wat erin zit om de ervaring te kunnen loslaten. Tot het moment dat u de moed en het verlangen hebt om dit te doen, zal de weggedrukte emotionele essentie het patroon herscheppen door als een magneet nieuwe mensen en omstandigheden aan te trekken met een soortgelijke essentie.

Dit lijkt misschien wreed, maar het is toch een geschenk van God om uw aandacht te trekken naar alles wat u van liefde afhoudt zoals deze gedragspatronen doen. Hebt u eenmaal een trauma diep doorvoeld en losgelaten, laat dan ook de herinnering gaan. Vergeef en u zult vrij zijn. Begroet nieuwe situaties als gidsen en vraag Stamera om u te helpen om deze gelegenheden duidelijk te zien en te begrijpen.

Soms kan er opeens een intens gevoel van heling en vergeving zijn. Vaker neemt het meer tijd. Vertrouw op uw beschermengel en uw Eeuwige Zelf die u begeleiden op het pad naar heelheid zo snel als u kunt. Het is geen wedstrijd; en u bent ook niet perfect. U bent menselijk en leert om goddelijk te worden. Elke keer dat u van uzelf verwacht dat u perfect bent, en vervolgens u zelf streng beoordeelt omdat u niet perfect bent, valt u weer terug in het oude patroon dat een gebrek aan eigenliefde tentoonspreidt.

Als de vergeving totaal is, zult u zich rustig, blij, gelukkig en geliefd voelen. Uw leven zal veranderen in reactie op uw heling, en zal het eindeloos herhalende, zelfde oude patroon verlaten en u bevrijden om uw Goddelijk Plan te kunnen uitvoeren. Meer en meer zult u zich realiseren dat u zich bevindt in de tedere omhelzing van Stamera.

Ook al leeft u nog steeds in de wereld van lijden en pijn, uw waarneming ervan zal veranderd zijn. U wordt niet langer onder uw eigen angst bedolven. In plaats daarvan zult u vervuld zijn van mededogen en een verlangen om te helpen als u de pijn van anderen voelt.

Copyright - Privacybeleid