|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Remiël - Barmhartigheid

Remiël betekent 'de barmhartigheid van God'. Barmhartigheid is rechtvaardigheid, gecombineerd met wijsheid, en voortgekomen uit kennis en begrip. Goddelijke barmhartigheid is een techniek van schikking tussen volmaaktheid en onvolmaaktheid, of redelijkheid, en is een van de basisbegrippen van de schepping. Aangezien God alles van ons weet, is het makkelijk voor de Goddelijke" Geest om te vergeven. 'Gods barmhartigheid duurt eeuwig.'

Verwacht u genadeloos te veel van uzelf? Heb mededogen met uzelf, dan zal dit mededogen zich ook naar de buren uitstrekken. Zoals God Mozes toesprak met de woorden: 'Heb uw naasten lief als uzelf.' Hoe beter wij onze buren begrijpen, hoe makkelijker het is om hen lief te hebben. Velen van ons hebben geleerd om bang te zijn en verschillen tussen culturen en religies te verafschuwen. Deze onwetendheid heeft vervolgingen, oorlogen en de uitroeiing van veel autochtone Europeanen tot gevolg gehad. Diep in uw emotionele lichaam leven schuld en woede om uw aandeel in deze verschrikking. U kunt in het ene leven een vervolger zijn en in het andere een slachtoffer.

De overtuigingen die het gevolg zijn van deze ervaringen, spelen in uw huidige leven opnieuw een rol. Vraag Remiël om uw hart te openen zodat u kunt zien hoe u steeds weer uw eigen gedeelte herhaalt. Wanneer u naar het nieuws kijkt over godsdienstoorlogen en etnische 'zuiveringen', voel dan uw pijn en woede over dit gedrag. Wanneer u documentaires bekijkt over de vernietiging van de regenwouden en de volksstammen die hun huis en leven kwijt zijn, laat dan uw gevoelens van boosheid toe. Denk eens terug aan de massamoorden in de Tweede Wereldoorlog, van de Rode Khmer in Cambodja en de Indianen. Wat voelt u?

Als u er pijn in uw buik van krijgt, overstelpt wordt door verdriet en walging, dan is dat het begin van uw heling. U zult zich afvragen hoe mensen zulke dingen kunnen doen of u zult de angst van de slachtoffers voelen. Als u moed bijeengeraapt hebt om de woede en de daaraan grenzende wreedheid in uzelf te accepteren, dan zult u beseffen dat u onder bepaalde omstandigheden ook die dingen zou kunnen doen.

Hebt u nooit in een relatie de ander willen vermoorden? Meestal verdringt men deze impulsen. In plaats van het gevoel te accepteren en de kracht ervan te gebruiken om een positieve en creatieve wending te bewerkstelligen, wordt dit ontkend en weggestopt in een duistere en boze onmacht.

Woede is van alle emoties de meest schrikaanjagende, omdat het zover kan komen dat u uw dierbaren wilt kwetsen. Hoe probeert u uw woede te beheersen? Houdt u het rustig binnen? Loopt u weg? Bent u bang uw beheersing te verliezen? Barst u uit in een driftbui? Hebt u eerder wel anderen gekwetst? Gaat u heel veel eten of juist helemaal niet? Gaat u sporten? Anderen verwijten maken? Lijdt u aan kwalen die met onderdrukte woede te maken hebben? Doet u rare, impulsieve dingen? Weerhoudt schuld u van al dit soort zaken?

Als iemand uw gevoelens van woede opwekt, dan is dit een zegen die afkomstig is van Remiël en uw Eeuwige Zelf. Wees dankbaar dat u deze verstopte emotie kunt voelen. Vraag God om u door deze ervaring heen te leiden. Als de woede in angst omslaat, accepteer dan deze gevoelens ook en laat ze zien.

Laat schuld u daarvan niet weerhouden. Op een bepaald moment, wordt het minder hevig. Als u wordt verteerd door verdriet, aanvaard dan ook die gevoelens en huil u er een weg doorheen. Uiteindelijk zult u zich leeg voelen, moe maar wel geweldig opgelucht. Verzoek Remiƫl en God om u te vervullen met barmhartigheid, liefde en mededogen. Open uw geest en hart voor nieuwe manieren om het conflict op te lossen en ga vervolgens daarnaar handelen.

Deze woede heeft in wezen alles te maken met u en God en niets met andere mensen. Doe nooit uzelf of anderen spontaan pijn. Leid de intensiteit liever naar een veilige, ontspannen situatie. Woede is een gevaarlijke kracht. Steeds wanneer u in bepaalde omstandigheden te veel druk voelt, laat het dan los en stop ermee. Breng op een aangename en veilige manier licht in uw duistere plekken. Probeer nooit uzelf te forceren door te snel te willen helen.

God wacht geduldig op uw verlangen naar barmhartigheid en mededogen. Ze zijn in de Hemelen erg blij als u uiteindelijk de troost van de Geest accepteert. Remiël inspireert de hogere impulsen en spirituele emoties. Hij begeleidt de leiders van onze gemeenten en landen opdat zij redelijkheid in hun wetten en regels verwerken. Meedogenloze dictators zullen uiteindelijk verdwijnen en degenen die in hun hart plaats hebben gemaakt voor vergeving, zullen het leiderschap overnemen.

Copyright - Privacybeleid