|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Fanuël - Hoop

Fanuël is de engel van de hoop en hij heeft de duivel in zijn macht. Hoop is een gevoel van vertrouwen en een verlangen naar het goede, en duidt bovendien op de veronderstelling dat uw wens bereikbaar is. Het is een van de wegen naar God en maakt dat u openstaat voor leiding en goddelijke inspiratie. Wanneer hoop synergetisch met geloof wordt gecombineerd, wordt het een krachtig middel tot verandering. De manier om hoop aan te wakkeren loopt via een diep gevoel van vertrouwen en de overtuiging dat goedheid altijd zal overheersen.

Zonder hoop kunt u het slachtoffer worden van wanhoop, twijfel, depressie en van het idee dat genezing of redding er voor u nooit zal komen. Als het te hopeloos wordt, zult u letterlijk emotioneel van schrik bevriezen en niet in staat zijn om uzelf te helpen. Het lijkt alsof u in de greep van de duivel bent.

Verrassend genoeg is woede dan uw redding! Probeer een manier te vinden om uw schrik zodanig los te maken dat uw verborgen woede bij deze hopeloosheid voelbaar wordt. Begin aan uw genezing op welke manier u maar kunt. Wanneer u midden in een crisis zit, gun uzelf dan tijd en ruimte om u helemaal aan uw woede over te geven, zoals een tweejarige in een driftbui doet. Roep Fanuël aan, uw beschermengel, uw Eeuwige Zelf en God om u te helpen door deze overdonderende angstgevoelens heen te breken.

Als u er nog niet aan toe bent om uit te barsten, begin dan met uw ware gevoelens te onderzoeken. Angst vermomt zich in vele subtiele vormen. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u niets voelt of heel suf bent. Begin gewoon met te beseffen hoezeer angst uw leven bepaalt. Bent u bang om te zeggen hoe u zich werkelijk voelt? Trekt u zich terug? Bent uw bang voor uw veiligheid? Laat u mensen over u heen lopen? Is het moeilijk voor u om de intensiteit en grootsheid van uw Eeuwige Zelf toe te laten? Zwelgt u in zelfmedelijden en minderwaardigheid?

Let overdag goed op of u ergens een spoortje angst voelt dat u normaliter zou negeren en afdoen als een korte rilling over uw lichaam. Laten we wel zijn, er is ook veel op de wereld om bang voor te zijn. De taak van angst is om uw lichaam te beschermen tegen verwondingen. Maar door uw vroegere angst te elimineren, is er ruimte voor bewustheid en voorzichtigheid.

Schrik van de intensiteit van ongewenste gevoelens en onbegrip maakt dat er een versplintering optreedt, waarvan alleen het deel dat u in een leven kunt helen in uw lichaam terechtkomt. De overige deeltjes gaan waarschijnlijk naar andere lichamen om te worden geheeld of verwerkt, maar u bent zich alleen bewust van uw eigen leven. Wanneer u zich bezighoudt met het helen en steeds God aanroept voor hulp, zult u zich bewust worden van uw overige deeltjes in anderen. Kinderen zijn het beste voorbeeld omdat zij de gevoelens van u en uw partner tijdens de conceptie belichamen.

Wanneer u zichzelf geneest, zal uw kind op wonderbaarlijke wijze ook genezen. Op dezelfde wijze bent u een deel van de gevoelens van uw ouders tijdens uw conceptie. Uzelf genezen zal hen ook raken en ruimte geven aan de ontwikkeling van een nieuwe op liefde gebaseerde verhouding. Uw broers en zusters zullen, zoals uw vrienden, veranderen. De kracht die uw persoonlijke transformatie heeft op de genezing van anderen, zal u verbazen.

Heling is moeilijk als u denkt dat emotionele expressie doelloos en hopeloos is en we intussen doorgaan met het creeren van omstandigheden die deze zelfvernietigende overtuiging ondersteunen. Maak met doorzettingsvermogen en moed een eind aan deze vicieuze cirkel. Wanneer u zichzelf uit door helend bezig te zijn en uw bewustzijn te vergroten, dan zal deze vroegere afdruk vanuit een enorme diepte losschieten. Dit zal u naar een hoger bewustzijns plan brengen en u zult u niet meer van uw Eeuwige Zelf gescheiden voelen. U bent vrij om intens lief te hebben.

Roep Fanuël aan om u hoop te geven voor deze reis door de duisternis. Lijkt het alsof u het gewicht van de hele wereld op uw schouders draagt? Hangt er een sfeer van zwaarmoedigheid en lusteloosheid om u heen? Dan betekent dat dat u gebrek aan vibratie of inname van Licht hebt. Roep God aan om helend Licht te zenden naar die gedeelten van u die nauwelijks meer levend zijn en gehuld in angst.

Wanneer u een dagelijkse strijd moet leveren om te overleven, ten gevolge van ziekte, armoede of bedreigingen door andere mensen, dan is dit essentieel voor uw overleving. Door de kwalijke kanten van uzelf te accepteren en deze te vullen met heling en genezing, zal uw leven in reactie daarop veranderen. Ziekte zal genezen, er verschijnen betere carriereperspectieven, mensen die u bedreigden, zullen vertrekken, en de wereld zal niet langer een gevaarlijke plaats zijn.

Copyright - Privacybeleid