|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Amarushaya - Zegeningen

Amarushaya en de heilige engelen werken ondersteunend bij spirituele ceremonies en rituelen. Het doel van een spirituele ceremonie is om speciale energie, zoals heling, onvoorwaardelijke liefde en heldere, spirituele doelstellingen, op te roepen en aan te trekken. Amarushaya helpt om de leider in contact te brengen met de bron van die bijzondere energie die door de groep wordt opgeroepen.

Een ceremonie fungeert als kanaal om de gewenste energie naar de deelnemers over te brengen. Amarushaya zet multidimensionale structuren op die de uitstraling van de zegening vergroten en versterken. U kunt haar energiegolven al voelen door alleen maar achter elkaar haar naam te herhalen - Amarushaya, Amarushaya, Amarushaya.

Zegeningen verschijnen in talloze vormen, als vrienden, familie of gunstige situaties. Het is belangrijk om ze te herkennen en er dankbaar voor te zijn. Ze komen ook vermomd als ongewenste omstandigheden. Pas wanneer ze u bevrijden uit een of andere verplichting, zult u in hen uiteindelijk uw machtige leermeesters herkennen.

Een ernstige ziekte kan u bijvoorbeeld aansporen om een ongewenst aspect in uw leven los te laten. Gedurende een ziekte hebt u tijd om na te denken en uw leven op een betere manier in te richten. Een slecht huwelijk kan u misschien helpen bij het vinden van een voorraad niet eerder aangesproken kracht. Amarushaya zal u terzijde staan in het ontdekken van nieuwe keuzen en talenten wanneer zij u leert om uw zegeningen te tellen.

In het dagelijks leven hebt u veel mogelijkheden om een eenvoudige ceremonie van zegening en liefde te organiseren. U hebt geen groep mensen nodig; alleen kan ook. Hoe vaker u dit samen met de engelen doet, hoe inniger en transparanter uw verbinding met hen zal worden. Zegeningen kunnen net zo eenvoudig zijn als een oprecht gebed, door een kaars aan te steken en een wens te uiten, of door een formele ceremonie met een groot feest en veel vrienden.

Elke plek waar u veel tijd doorbrengt, krijgt iets mee van hoe u zich voelt, denkt en gedraagt. Zorg voor een aangename, schone en mooie omgeving waar gevoelens van respect, vrede, dankbaarheid en veiligheid voelbaar zijn. Deze engelen willen graag deel van uw leven worden, als u uw hart voor hen openstelt. Zij waken met genoegen over uw familie, kinderen en huisdieren, want zij houden van een vrolijk en gelukkig huis.

Uw huisengel zal uw liefde aannemen en deze, geintensiveerd en verlicht, in het hart van degene voor wie de liefde bedoeld is, plaatsen. U kunt de volmaakte engel aantrekken door regelmatig te mediteren en Amarushaya om hulp vragen. In de loop van een paar weken zal uw intentie de juiste engel naar u toe brengen. Luister naar haar, vraag hoe ze heet, luister naar haar wijze en lieve woorden, leer haar en haar gevoelens kennen. De ceremonie kan de eenvoud hebben van het aansteken van een kaars, het geven van bloemen of wierook, de engel bedanken en vervolgens uw huis zegenen als een tempel van liefde.

Vier dit met vrienden en familie, of koester dit intieme moment alleen. Plaats de symbolen voor de vier elementen in de vier hoeken van uw kamer of huis - wierook voor lucht; een kristal of gepotte bloem of plant voor aarde; een kaars voor vuur; en een kom of glas voor water. Kies symbolen uit die u doen denken aan de voelbare aanwezigheid van uw engel, zoals een kristal of een plaatje, en zet deze op haar speciale altaar. U kunt uw werkplek op dezelfde manier wijden.

Uw huisengel is een vriend en zij is heel blij met uw aandacht en liefde. Denk elke keer aan haar als u thuiskomt, langs het altaar loopt, of als u gasten ontvangt. Gebruik bij het schoonmaken van uw huis de kosmische stofzuiger. Zuig alle stofdeeltjes op in uw geest, gevoel en lichaam, net als in uw huis.

Behandel meubelen bij het stof afnemen met liefde terwijl u negatieve gedachten door creatieve vervangt. Gebruik de was om de pijn uit uw lichaam weg te spoelen door uw was van schaamte en spijt te verwijderen. Masseer bij het afwassen de wrok en woede uit uw ziel en vraag het Licht van uw Eeuwige Zelf u te vervullen. Integreer de dankbaarheid zodanig dat elke taak een dienst aan God is en spreek onophoudelijk uw dank uit voor uw liefdevolle huis.

Zegen uw tuin door de natuurengelen aan te roepen. Elk bloemblaadje, grassprietje en waterdruppeltje heeft een engel. Maak een altaartje met daarop een beeldje, kaars of voorwerp dat betekenis heeft. Maak van een bijzondere schaal een offerschaal en vul hem met water; zegen en sprenkel dit in de rondte. Hang linten op. Steek wierook of salie aan. Roep elke keer als u uitgaat, de engelen in gebed aan, en bied liefde en dank vanuit uw hart aan. U moet eens kijken hoe uw tuin groeit! Dank tijdens elke maaltijd voor de gulle gaven van de natuur.

De belangrijkste dag van het jaar is uw verjaardag. Uw Eeuwige Zelf geeft dan een nieuwe stoot Licht aan uw lichaam en wijst u hoe u meer van uw Goddelijk Plan kunt uitdrukken. Hoe dichter u bij uw Eeuwige Zelf en God komt, hoe meer zegeningen u zult ontvangen en herkennen. In de weken voor uw verjaardag krijgt u een ruim overzicht van de lessen die u het afgelopen jaar hebt geleerd en van de lessen die voor het volgende jaar gepland staan. In deze periode, waarin deze stroom Licht u voeding geeft, hebt u de mogelijkheid om een groot deel van alle opgekropte oordelen, angsten en pijn kwijt te raken.

Elk moment kan een kans bieden om een oud patroon te doorbreken en mee te gaan met de spontane en vrije zee vol liefdevolle energie. Kijk een paar dagen voor uw verjaardag eens terug op het afgelopen jaar en denk vast aan het volgende. Mediteer zoveel mogelijk en zoek diep in u naar de waarheid van uw wezen. Schrijf uw plannen voor het volgend jaar op en verzegel ze op ceremoniƫle wijze. Steek een kaars aan en roep de aanwezigheid aan van uw Eeuwige Zelf, uw beschermengel, God en alle andere engelen en Lichtwezens die u begeleiden en liefhebben. Draag uw komende jaar op aan de afstemming op God en uw plannen, en ga dan FEESTEN!

De vakanties zijn uitgelezen momenten voor het ontvangen van angelieke energie. Stem daarop af en absorbeer ze in de kerk, in de natuur, in een groep of in solistische meditatie. Spreek uw dankbaarheid uit voor de liefde van uw familie en vrienden en de zegeningen in uw leven.

Zorg bij ziekte van uzelf of een dierbare vriend voor een ceremonie om de helende engelen aan te roepen. Het helen van de wereld is van vitaal belang. Kijk naar het nieuws en roep de betreffende engel met een ceremonie aan om de strijd te staken en het lijden te verlichten.

Bruiloften en verjaardagen zijn een bron van extase. Vooral bruiloften zijn kosmische gebeurtenissen en zetten uw engelenteam aan om voor u in actie te komen. Er is veel vreugde in de Hemelen na een verklaring en bezegeling van liefde.

Geboorten vormen een speciale aanleiding om te vieren wanneer het Licht van het zojuist geboren Eeuwige Zelf uitstraalt vanuit de hemelse gloed. Maak het de nieuwgeborene gemakkelijk door hem bij zijn entree te verwelkomen in een liefdevolle omhelzing. Voed zijn of haar ziel met een doop of inzegening. Zoek steeds naar mogelijkheden van contact met de ziel van uw kleine. Hoe kunt u een zegen zijn? Welke eigenschappen kunt u met andeten delen opdat deze een zegen voor hun leven zijn? Hoeveel kwijnende liefde verbergt u achter een scherm van angst? Bent u voor uzelf gierig? Simpele gebaren van aardigheid en mededogen naar iedereen in nood, inclusief uzelf, zijn van onschatbare waarde.

Creeer uw eigen gelegenheden om lof te zingen, iets te vieren en de engelen in uw leven op te nemen!

Copyright - Privacybeleid