|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Remliel - Ontwaken

SLAAPKOPPEN, WAKKER WORDEN! Ieder van ons heeft een ander idee over ontwaken. Wat we in wezen allemaal zoeken, is goddelijke liefde en verlossing van pijn en lijden. Remliel is de angelieke wekker, wiens doel het is om u tot het Goddelijk bewustzijn en de eenwording met uw Eeuwige Zelf te brengen.

Hij voorziet in alles wat u nodig hebt om de strijd tussen licht en illusie te bevechten. Wanneer u zich bewust wordt van uw innerlijke rijkdom aan gevoel en wijsheid, zal een reusachtige vloed aan passie uw Goddelijk Plan openbaren. Gevoelens van liefde, sensualiteit, dankbaarheid en vreugde zullen zo intens herleven als uw vorige bewustzijn niet voor mogelijk had gehouden.

De woorden ontwaken, bewustzijn en verlichting geven een opening naar deze ervaring wanneer u hun tegenpolen in aanmerking neemt. Ergens in de ontwikkeling van de mens is ons geleerd om ons vermogen om te weten wat er in en om ons heen gebeurt, te negeren. Door te doen alsof we in slaap zijn, onbewust en onwetend voor zo lang, zijn we onze herinnering aan onze ware existentie kwijtgeraakt.

We vinden het nu onbeleefd om andermans gevoelens direct te kwetsen, ook al zou een eerlijke opstelling de situatie kunnen verbeteren. In plaats daarvan doen we alsof we het niet zien en lopen we weg als er zich een gelegenheid voordoet om in liefde en begrip weer samen te komen.

Ontwaken begint met meer te zien van wat u normaal gesproken negeert. Het ontkenningsproces gaat zo snel dat het aanvankelijk moeilijk is om het te doorbreken. Het is die nauwelijks waarneembare ingeving die u met een meer toelaatbare gedachte teniet doet, de uitbarsting van inspiratie die u dwaas vindt, het gevoel van grootsheid dat uw minderwaardigheidsgevoel niet accepteert, en het reele gevoel van afkeuring dat door schuld en schaamte wordt bedolven. De geest doet u geloven dat ontwaken komt van wat u weet, maar dit is geen reis door de geest. Als gevoelens van twijfel en wantrouwen aan de oppervlakte komen, erken ze dan. Kijk of ze ware inzichten zijn of beperkingen uit het verleden die zichzelf blootstellen om te worden getransformeerd.

Wanneer u rijp bent voor een spirituele doorbraak, roept uw beschermengel Remliel op om gedurende deze heftige periode van zuivering en zelfopenbaring over u te waken. Remliel biedt de beste condities voor uw groei door u te helpen bij de confrontatie met de persoonlijke demonen en illusies die u hebt ontkend - en die u hebben afgehouden van de directe beleving van Gods liefde. Remliel kan u veel informatie geven om u in uzelf te begeleiden, mits u deze monsters als onderdeel van uzelf accepteert en hen met eigenliefde transformeert. Uiterlijke strijd en crisis doen zich dan voor om uw manier van oordelen duidelijk te maken, zoals die meestal zichtbaar is in ongewenst gedrag van anderen. De bereidheid om naar binnen te kijken zal u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ga door met hieraan te werken op grond van uw nieuwe bewustzijn en een perspectief op barmhartigheid.

In ieder van ons zit diep in ons een donkere, angstaanjagende plek waar we doorheen moeten op weg naar Huis. Hier is al uw woede heengegaan die u hebt over het feit dat u zo los bent komen te staan van wat u werkelijk voelt. Hier verschuilt zich stiekem de wanhoop en de angst om deze Aarde als een Hel te moeten ervaren. Dit besef zit zo diep en is zo afschuwelijk dat we eerst een sterke en persoonlijke band met God moeten hebben om moed te verzamelen voor deze confrontatie. Remliel zal u hier niet heen leiden tot u er klaar voor bent. Als de tijd daar is, zoek dan steun bij allen die u liefhebben en bij die ene die daar eerder was.

De Heilige Johannes van het Kruis beschreef de zwarte nacht van de ziel die komt als het Gods verlangen is om u een te maken met de Goddelijke Geest. 'In een donkere nacht, ontbrand in liefde en verlangen - o, kostbare kans!' Dit is een moment van diepe overgave en dankbaarheid.

Heb God en God alleen nodig, want Liefde alleen zal u erdoorheen dragen en uw wanhoop transformeren in een krachtige verwezenlijking van eigenliefde. Het vereist veel moed om deze enorme pijn echt te durven voelen en toch is het de enige manier om ervan los te komen. Eenmaal aan de andere kant, zal de intensiteit van deze ervaring hebben plaatsgemaakt voor een zegening die boven verwachting is. De vervoering is dusdanig dat u weet dat u Thuis bent. U hebt de Hemel in u gevonden.

Wanneer u in het licht verschijnt, stuurt Remliel uw mentale lichaam zo dat alle stromen en frequenties naar God gericht zijn. Als de illusies zijn verdwenen, dan kan een nieuw bewustzijn aantreden. Ontwaakt zijn betekent dat u alles, goed en kwaad, ziet en voelt, met 'een kristalhelder, intens bewustzijn ...dat alle details van de schepping doordringt'

Dit is pas mogelijk als u een duidelijk instrument voor Gods bewustzijn van uw Eeuwige Zelf bent geworden. Wees bereid om door alles heen te gaan wat u van dit bewustzijn afhoudt. Laat Remliel en God u de weg wijzen.

Copyright - Privacybeleid