|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Charmiene - Harmonie

Charmiene omwikkelt u met een diep gevoel van harmonie als een deken vol liefde van de Moeder. De weldadige heling van deze zachte omarming is gebaseerd op eigenliefde en aanvaarding. Totale acceptatie en een gevoel van eigenwaarde maken dat zelfs de meest gekwelde ziel zijn pijn- en angstgevoelens kan loslaten. Denk aan een moment dat uw innerlijke pijn meer dan ondraaglijk was. Misschien hebt u die pijn zo lang vastgehouden tot u het liefdevol kon aanvaarden en u zich veilig genoeg voelde om het te laten gaan door als een baby in iemands armen het uit te snikken.

Als u bang bent om vrijuit te spreken en de waarheid te zeggen, dan bent u bezig gevoelens te ontkennen. Bent u bang dat u niet meer aardig wordt gevonden als u de waarheid vertelt? Raakt u dan misschien uw baan kwijt of krijgt u geen promotie? Of wordt U dan gekwetst? Wanneer u meent dat uw gevoelens slecht of verkeerd zijn en ze daarom achterhoudt, dan bouwt u een druk op die los moet komen.

Aanmerkingen van anderen versterken uw gevoelens van schaamte en minderwaardigheid. Innerlijke conflicten blijven u irriteren en beinvloeden zelfs de gewoonste situaties waardoor uw angsten en twijfels groter worden.

Deze strijd is gebaseerd op dualiteit. Uw ziel bestaat uit tegengestelde paren en het doel in het leven is om deze in balans te leren houden: mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, vreugde en verdriet, geluk en lijden. U wordt gedwongen een kant te kiezen en wordt dan door de tegenpartij aangevallen als gepassioneerde liefde in haat blijkt te veranderen of uw goede bedoelingen verworpen worden.

Als u besluit om niet te kiezen, zal de verwarring het overnemen en u verlamd en machteloos achterlaten. Het wordt tijd voor een nieuwe blik op dualiteit. We hebben allemaal goede en slechte gevoelens. Slecht is een waardeoordeel en gebaseerd op ongemak. Leer om uw ongemakkelijke gevoelens als belangrijke boodschappers te accepteren. In het evenwicht van ware, constructieve expressie zult u harmonie vinden.

Vraag Charmiene om u te begeleiden op uw reis naar harmonie over de weg van eigenliefde. De eerste stap is om te willen ervaren hoe het voelt om uzelf te zijn. Voor wie in crisis verkeert, kan dit te veel zijn. Probeer niet te verstijven of u aardig voor te doen terwijl u juist angst voelt bij de confrontatie met uw gevoelens. Het is ook niet aan te raden om negatief te reageren door te klagen, te gaan muggenziften, kritiek te hebben en iedereen om u heen net zo ellendig te maken als u zich voelt. Houd moed, de confrontatie met uw angsten zal rijkelijk beloond worden.

Ontkenning veroorzaakt een splitsing in uw bewustzijn, doordat delen van uzelf worden weggeduwd en niet tot het bewustzijn toegelaten. Neem u voor deze ontkenning op te heffen en heb deze onaanvaardbare delen die uw emotionele bagage zijn geworden, lief. Dan zullen er vanuit de diepten van uw hart kansen opdoemen in de vorm van onplezierige reflecties van uzelf in het gedrag van anderen. Als u crisis en pijn kunt zien als een kans om te veranderen, dan is uw werk begonnen.

De pijn uit het verleden die uw lichaam vasthoudt, kan die zich als ziekte kan manifesteren; uw emoties houden negatieve gevoelens vast die als problemen, angsten en gedragsstoornissen naar buiten komen; uw hart houdt de verloren liefde vast die eenzaamheid veroorzaakt; en uw geest bergt wanbegrip, oordelen en overtuigingen. Dit worden allemaal koffers vol met ongewilde emoties, opgesloten in een vergeten kast.

Uw Eeuwige Zelf en Charmiene helpen u door u de volmaakte .omstandigheden aan te bieden die u de verloren delen in een liefdevolle omhelzing kunnen teruggeven. Dit kost tijd want er zijn meer van dergelijke koffers dan u denkt. Steeds wanneer u de moed hebt om de confrontatie van ontkenningen aan te gaan en te genezen, zult u meer innerlijke harmonie vinden, tot er een dag komt dat u met de machtige aanwezigheid van uw Eeuwige Zelf bent vervuld. U bent dan vrij om op het leven te reageren op een adequate, spontane en barmhartige manier, gebaseerd op waarheid en niet langer beinvloed door het verleden.

Open uw hart als u uw huidige situatie evalueert en wees bereid om het totale plaatje te zien. Vraag Charmiene te helpen harmonie te vinden. De tocht wordt makkelijker wanneer u de eigenliefde als metgezel hebt.

Copyright - Privacybeleid