|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Zadkiël - Gebed

Zadkiël bewaakt de machten van aanroeping. De bekendste en sterkste vorm van aanroeping is het gebed. Een oprecht gebed is een diepe kreet vanuit uw hart, vol concentratie en geintensiveerd door de macht van het verlangen. Een gebed hoort niet snel worden uitgesproken, zoals wel gebeurt in wanhoop. Leer in plaats daarvan de kunst van het bidden door een eenvoudige gesprek met God.

Broeder Lawrence gaf ons zijn voorbeeld: we moeten proberen om met God op een terloopse manier te converseren, terwijl we aan het werk zijn; niet met een uit het hoofd geleerd gebed of met vooraf geformuleerde gedachten. Het is beter om puur een eenvoudigweg te zeggen wat ons hart ons ingeeft.

Geleidelijk aan zult u, in uw poging om God in elk aspect van uw leven te integreren, oude patronen van oordelen, kritiek en wanhoop vervangen door de verheven standpunten van liefde, overgave en dankbaarheid. Als u om hulp wilt bidden, wees dan duidelijk, vastomlijnd en positief in uw wens.

Ga in diepe meditatie en roep de aanwezigheid van god en uw eeuwige zelf aan . Als de waarheid en de liefde verankerd aanvoelen, stel u dan het hoogste goed en de volmaakte wil van God voor. deze eenwording met God en uw eeuwige zelf, in combinatie met het brandende verlangen naar hulp, zal onmiddellijk aantrekken wat er nodig is.

In het rijk van het gebed bestaat geen tijd of ruimte. Het gevoel dat een vriend ver weg is of de Geest niet in u is, zorgt voor een verkeerd begrip van scheidingen en verzwakt de kracht van uw poging. Twijfel en angst zullen u ook van uw goede bedoelingen afhouden en kunnen de reactie op uw aanroepen in de weg staan. Het geloof wordt u goedgezind als u leert uw geest en gevoelens van verkeerde ideeen en negatieve gedachten te zuiveren.

belangrijk bij het bidden is vervolgens om uw hart en geest open te stellen voor dankbetuiging voor de aanwezigheid van de eeuwige. ervaart u geen resultaten, dan wil dat niet zeggen dat uw gebed niet verhoord.

Dikwijls herkent u eenvoudigweg het antwoord niet of zijn het uw twijfels die dat verhinderen. vraag om inzicht in deze blokkades van uw bewustzijn, en om het gevoel dat u de moeite waard bent om uw grootheid te ontvangen. Bid intussen onophoudelijk en heb vertrouwen in de macht van het gebed.

Copyright - Privacybeleid