|   Home  |   Boodschappen vd Engelen  |   Engelen dagkaart  |   Orakel vd Aartsengelen  |   Aartsengelen kaarten  |   Contact |   Webwinkel 
   


Uriël - Geestelijke bijstand

Uriël is de geest van bijstand en vrede. Steeds wanneer de naam van God wordt aangeroepen, reageert Uriël onmiddellijk met zoveel liefde, heling, geloof en moed als kan worden opgenomen.

Hij helpt onze grootste teleurstellingen om te zetten in onze grootste zegeningen. Soms is het in rook opgaan van een luchtkasteel - vaak door een onplezierige ervaring - nodig om de mogelijkheid van een ander leven, begrip en nieuwe kansen te kunnen zien. Zijn vuur is zijn inspiratie.

Wanneer uw hart breekt en u roept 'God, help mij!', dan komt Uriël met zijn schare u vrede brengen. Stel u ontvankelijk op om zijn reactie te ontvangen. Twijfels, schuld en schaamte verminderen alleen maar het effect van de reactie. Door volledige acceptatie krijgt u alles wat u in een dergelijk moment van wanhoop nodig hebt.

Uriël leert u om vanuit de levensdruk stabiliteit en zekerheid te ontwikkelen en moedigt u aan om vertrouwen te hebben als hij u zonder angst begeleidt door moeilijke tijden. Lukt het niet, dan zal Uriël u aanmoedigen om het weer te proberen en lukt het wel, dan viert hij dat met u door te zorgen voor een goed uitgebalanceerd evenwicht. Wanneer u zichzelf te serieus neemt em de spanning van een opgeblazen ego u uitput, leidt hij u terug naar de waarheid.

Doe belangrijk werk zonder zelf belangrijk te worden, aangezien het ego ook energie voor onderhoud vereist en er dan weinig energie voor uw werk overblijft. Langs dit ontdekkingspad zult u leren minder te lijden en ,meer te zoeken naar de zegeningen die in teleurstellingen verborgen liggen.

Uriël zoekt naar mensen die openstaan om zijn liefde en bescherming te ontvangen, en zo nodig geeft hij beide. Oefen uzelf om een liefde te verankeren die sterk genoeg is om negatieve en kwaadaardige invloeden te weerstaan.

Als uw krachtveld van positieve energie vol zekerheid kunt handhaven, dan wordt een schitterend centrum van licht en bent u beschikbaar om op elk moment de engelen te helpen bij uw aardse broeders en zusters. Word meester over uw energieen en treed binnen in deze liefdevolle dienst.

Copyright - Privacybeleid